Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  Anasayfa » Duâlar » Duâ
Duâ

 

    DUÂ
 
     BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 
EY.. YEGÂNE VARLIK SÂHİBİ, RAHMAN VE RAHİM OLAN, GAFÛRU RAHİM OLAN YÜCE ALLAH’IMIZ!..
EY.. YEGÂNE GÜÇ, KUVVET VE KUDRET, İRÂDE, TAKDİR, HÜKÜM VE HİKMET SÂHİBİ, ÂLEMLERİN RABBİ YÜCE ALLAH’IMIZ!..
EY.. SONSUZ LÜTUF, İHSÂN, İNÂYET VE İKRÂM SÂHİBİ, ESİRGEYİCİ, BAĞIŞLAYICI, AF EDİCİ, AFFETMEYİ ÇOK SEVEN SEVGİLİ ALLAH’IMIZ,
ŞİMDİYE KADAR, BİLEREK VEYAHUT BİLMEYEREK İŞLEMİŞ OLDUĞUMUZ CÜMLE ŞİRK, GÜNÂH, KUSUR, HATÂ VE NAKÎSELERİMİZLE, İLÂHİ RIZÂNA UYMAYAN, TÜM DUYGU, DÜŞÜNCE, EF’AL VE HAREKETLERİMİZ İÇİN, YÜCE DİVÂNINDA VE HUZÛRUNDA, TÖVBE İSTİFÂR EDİYORUZ. BİR DAHA İŞLEMEMEYE AZM’İ CEZM’İ KAST EDERİZ.
 
AMAN ALLAH’IM,
BİLMEZLİĞİMİZE, ZANNIMIZA, VEHMİMİZE ATFEDEREK, BİZ KULLARINI BAĞIŞLA,
EY.. ESİRGEYİCİ, BAĞIŞLAYICI, YÜCE ALLAH’IMIZ,
BİR YERE HAPSOLUNMAKTAN, MÜHÜRLENMEKTEN, CÜMLE HİCAP VE PERDELERDEN, HER İKİ ÂLEMİN ATEŞİNDEN, AZÂBINDAN, GAM’I GUSSASINDEN, SANA SIĞINIRIZ. LÛTFEYLE, MUHAFAZA VE EMİN EYLE!
 
EY.. KEREM SÂHİBİ YÜCE YARADAN’IMIZ,
EVVELEMİRDE HELÂK EYLEME DE, AFFEDİVER.
YA EVVELİN EVVELİ,
YA ÂHİRİN ÂHİRİ,
YA ZÛL KUDRETÜL METİN,
YA RAHMANEL MÜSTAHSİN,
YA ERHAMERRAHİMİMİZ OLAN YÜCE ALLAH’IMIZ,
LÛTFEYLE, KEREM EYLE, BİZ KULLARINA DA, İLÂHİ AŞKINI, ŞEVKİNİ, CEZBE’İ İLÂHİNİ, BAHŞEYLE DE; SANA KUL, HABÎBİNE ÜMMET OLMANIN, EŞSİZ BAHTİYÂRLIĞINI, FAZLINI, FAZÎLETİNİ, SÜRURUNU, İZZETİNİ, BAHŞEYLEMİŞ BULUNDUĞUN SONSUZ, İLÂHİ NİMETLERİNİ, KADRİ KIYMETİNİ, LÛTFU İHSÂNIN OLAN NUR’U TEVHİDİNLE, GÖRMEYİ, BİLMEYİ, DÂİMA ŞÜKÜR VE HAMD İÇERİSİNDE BULUNMAYI, KULUN, KÖLEN OLMAYI, HER TÜRLÜ DUYGU, DÜŞÜNCE, EF’AL VE HAREKETLERİMİZİN, DÂİMA İLÂHİ EMİRLERİNE VE RIZÂNA UYGUN OLMASINI, NASÎB’İ MÜYESSER EYLE ALLAH’IM!..
 
EY.. BİLİNMEYE MUHABBET EYLİYEREK;
KULUNU, CÜMLE ÂLEMLERDEKİ KULLARINI, CÜMLE ÂLEMLERİ “KÜN” EMRİYLE YARATAN, YÜCE YARADAN’IMIZ,
SENİN OLAN, GÖNÜL, CAN VE CİSİM ÂLEMLERİNİN, BAHŞEDECEĞİN İLÂHİ AŞKINLA, ŞEVKİNLE, CEZBE’İ İLÂHİNLE, NUR’U TEVHİDİNLE, HER TÜRLÜ HEVA’İ HEVS’DEN ARINARAK; ZÂT-I ŞERÎFİNLE TEŞRİF VE TECELLİNE LÂYIK ŞEKİLDE, PÛR-U PÂK’IN, PÛR-U NURUN KESİLMESİNİ, GÖNÜLLERİN VE GÖZLERİN, ZÂTINDAN BAŞKA BİR ŞEYE NAZAR ETMEMESİNİ, SENİN OLAN GÖNÜL ÂLEMİNİN,
ZÂT-I ŞERÎFİNLE,
BEYT-İ ŞERÎFİN,
HAREM’İ ŞERÎFİN,
BELDE’İ EMİNİN,
BEYT-İ MA’MÛRUN,
ULU DERGÂHIN,
ULU OTAĞIN,
ULU DİVÂNIN OLMASINI NASÎBİ MÜYESSER EYLE ALLAH’IM!
 
EY.. VAADİ MUTLAK,
EY.. KULU ÜZERİNDE, İHSÂNLARINI, İNÂYETLERİNİ, NİMETLERİNİ TAMAMLAMASI, GÜZEL HUYLARINDAN OLAN YÜCE MEVLÂMIZ:
LÛTFEYLE, KEREM EYLE, SENİN OLAN BEYT-İ ŞERÎFİNİ, ZÂTINDAN GAYRI HER ŞEYDEN TEMİZLE DE; BU YOK VE YOKSULUNDAN, HİÇ’İNDEN GÖREN, İŞİTEN, DUYAN, BİLEN, BİLDİREN, SÖYLEYEN, HÜKMEDEN, FERMAN BUYURAN, TASARRUFDA BULUNAN, SEVEN, SEVİLEN, VARI, VARLIĞI, AŞK’I, DÎNİ, SEN OL ALLAH’IM!
 
EY.. ZÂT-I MUTLAK, VÜCUD’U MUTLAK, VARLIĞI MUTLAK YÜCE ALLAH’IM;
SEN’SİN, TEK’SİN, SEN BİLİRSİN,
SEN NEYLERSEN HAYREYLER,
SEN NEYLERSEN GÜZEL EYLERSİN!
SENİNLE VE AŞKINLA SANA,
HERDEM, HER NEFES, EBEDİYYEN ŞÜKÜRLER,
HAMDÜ SENÂLAR OLSUN!..
 
EY.. DÎNİMİZ, DİYÂNETİMİZ, YEGÂNE SIĞINAĞIMIZ, ESİRGEYENİMİZ, BAĞIŞLAYANIMIZ, MÜDEBBİRİMİZ, MUTASARRIFIMIZ, MÜREBBİMİZ, ÖĞRETEN VE EĞİTENİMİZ, EVİRİP ÇEVİRENİMİZ, MERHAMET BUYURAN, YEGÂNE MERHAMET, ŞEFKAT KAYNAĞIMIZ, SONSUZ İHSÂN, İNÂYET VE İKRÂM BUYURANIMIZ, YEGÂNE İLÂCIMIZ, KİMYÂMIZ, DERDİMİZ, DEVÂMIZ, NEŞ’EMİZ, SAÂDETİMİZ, ESENLİĞİMİZ, BAHTIMIZ, BAHTİYÂRLIĞIMIZ, HEKİMİMİZ, ŞİFÂMIZ, VARIMIZ, VARLIĞIMIZ, AŞKIMIZ, DÎNİMİZ, CAN İÇRE CÂNÂNIMIZ, EŞİ BENZERİ OLMAYAN, ŞÂNI PEK YÜCE, ZÂT-I NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEZZEH, YÜCELER YÜCESİ ALLAH’IMIZ!..
 
RAHMETİNE VESÎLE EYLE ALLAH’IM!..
 
AMAN ALLAH’IM,
YA ŞİFÂMIZ,
YA NÂFİMİZ,
YA KÂFİMİZ,
EY.. KORUYAN, KOLLAYAN, ESİRGEYEN, BAĞIŞLAYAN, SELÂMETİMİZ, HUZÛRUMUZ, SAÂDETİMİZ, ESENLİĞİMİZ, BAHTIMIZ, BAHTİYÂRLIĞIMIZ, VARIMIZ, VARLIĞIMIZ, AŞKIMIZ, DÎNİMİZ;
YA.. RABBEL KERÎM ALLAH’IM,
YA.. RABBEL RAHİM ALLAH’IM,
YA.. ERHAMERRAHİMİMİZ,
YÜCE ALLAH’IMIZ,
İSM’İ ŞERÎFİNLE,
İZN’İ ŞERÎFİNLE,
RIZÂ’İ ŞERÎFİNLE,
İLÂHİ MÜBAREK, MUKADDES, ŞİFÂYAB ÜFLEYİŞİNLE,
YA HAY’YU,
YA KAYYUM
OLAN ALLAH’IMIZ,
SADECE SANA, AFFINA, MAĞFİRETİNE, SELÂMINA, SELÂMETİNE, SİYÂNETİNE, ŞİFÂNA, ESİRGEMENE, BAĞIŞLAMANA, HİLMİNE, ŞEFKATİNE, SONSUZ LÛTUF, İHSÂN VE İNÂYETİNE, İLÂHİ İKRAMLARINA, TEVFÎK VE NUSRETİNE, HİMMET VE HİDÂYETİNE, HABÎBİNE BAHŞETMİŞ OLDUĞUN KULLUĞA, EDEBE, AHLÂKA, HAYAYA, DOSDOĞRU YOLUNA®NUR’U SIRAT-İ MÜSTAKIYM’İNE, SABRI SEBÂTA, İLÂHİ AŞK’ININ MÜBAREK, MUKADDES PÂK RAHMETİ İLE ALINAN ABDESE, İLÂHİ AŞK’INLA KILINAN DOSDOĞRU NAMAZA, ORUCA, TÜM İBÂDET, TÂAT VE HİZMETLERE, İLÂHİ ŞERÎATINA, HAKİKATİNE, MÂRİFETİNE VE İRFÂNINA, İLÂHİ VÛSLATIN İÇİN SUNMUŞ OLDUĞUN GÜÇ, KUVVET VE KUDRETE, İLÂHİ AŞK’INA, ŞEVKİNE, CEZBENE, NUR’UL ÂLÂ NUR’UNA, TEVHİDİ İLÂHİNE, KUR’ÂN GİBİ GÖNLE, FAKR ÜZRE FAKR’E, FAKR İÇRE FAKR’E, İLÂHİ MUTLAK ŞİFAYÂB ZÂT-I CEMÂLİNE, ZÂT-I ŞEREFİNE, MUTLAK VÛSLATINA, DÂİMA MÜŞTAK VE MUHTAÇ OLAN CÜMLE KULLARIN İÇİN, FÂTİHALAR, İHLÂS’I ŞERİFLER!..
 
AMAN ALLAH’IM,
LÛTFEYLE, KABUL BUYURARAK VÂSIL EYLİYEREK, ŞİFAYÂB EYLE YA..ERHAMERRAHİMİMİZ, YÜCE ALLAH’IMIZ!..
 
ÂMÎN
 
 
 
  Trio Yazılım