Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  Anasayfa » Allah\'ın Güzel İsimleri » Esmâ-ül Hüsnâ 5
Allah'ın Güzel İsimleri

 

 YÂ MUHSÎ
 
HER ŞEYİN SAYISINI BİLEN, İLMİ HER ŞEYİ KAPLAYAN.
ÂLİM SIFATIYLA BERABERDİR.
 
Kum tanelerinin, karıncaların, su zerreciklerinin, mikropların, atomların, elektronların, insanların nefeslerinin, yaptıkları zikirlerin, işlenen zerre kadar hayrın, zerre kadar şerrin sayısını bilir.
İnsandaki sayı kavramını yaratan O’dur. Sayıları bulan ve sayılarla ilgili buluşları olan ilim adamlarında bu ismin tecellisi, nisbetler dâhilinde tecelli eder.
Kıyâmet gününde emin olmak isteyen kullar için zikri niyâz ederiz.
 
YÂ RAKÎB
 
O BİLİCİ VE KORUYUCUDUR. BİR ŞEYİ KORUYAN VE DÂİMA KONTROL ALTINDA BULUNDURANA RAKÎB DENİR.
 
Murakabe buradan gelir. Kul devamlı kalben kendini kontrol eder. Çünkü, Allah’ın her an kendisini gördüğünü bilir. Ve kalbini kötü düşüncelerden korur.
 
Nefsine ve şeytanın vesveselerine karşı kalbini her an koruması bu ismin tecellisindendir. Esasında bizi nefs-i emmâreden koruyan, sadece Rakîb olan Allah’tır.
 
Gönül zikri niyâz ederiz.
 
YÂ MÜHEYMİN
 
EY GÖZLEYİCİ VE KORUYUCU OLAN. HER ŞEYİ KABİLİYETİ ORANINDA GAYESİNE SEVK EDER VE AMELLERİ RIZIKLARI, ECELLERİ GÖZLER VE KUDRETİYLE KORUR.
 
Kendini kontrol eden, kusurlarını bilen, düzeltmeye çalışan, kendini iyi hâl üzerine devam ettirmeğe çalışan, kalbine hâkim olan kişiler ve başkalarını gözetip, onları nefislerinden koruyan Âlimler, Mürşitler Müheymin sıfatına lâyıktırlar.
Yüce Allah’tan gerçek mânâda zikri nasîb buyurmasını niyâz ederiz.
 
YÂ HASÎB
 
BÜTÜN İHTİYAÇLARA KÂFÎ VE YETERLİ OLAN VE HERKESİN HESABINI BİLEN. ALLAHÛ TEÂLÂ HERKESE VE HER ŞEYE KÂDİRDİR, YETERLİDİR.
 
BU SIFAT SADECE ALLAH İÇİN TAM VE MUTLAKTIR. Başka şeylere muhtaç olan, her şeye yeterli olamaz. Kendisi muhtaçtır.
Yeni doğmuş bebek karnını doyurmak için annesinin sütüne muhtaçtır. Zâhiren anne, çocuğunu doyurmak için yeterlidir. Oysa, hakikatte anne, sütünün olabilmesi için Allah’a muhtaçtır. Bir işin uzmanı o iş için yeterli görünür. Halbuki ona o bilgiyi, ilmi, aklı, yetenekleri veren Allah’tır. O işi yapabilmesi için her an Allah’ın kendisine bunları vermesine muhtaçtır.
 
EMİN OLMAK İÇİN YÜCE ALLAH’TAN, HİÇLİĞİMİZİN ZİKRİNİ NİYÂZ EDERİZ!
 
YÂ AHAD’Ü
 
ZÂTINDA TEK OLAN, SIRF, MUTLAK ZÂT O’DUR. O’NUN ZÂTI BÜTÜN HAYÂL EDİLENLERİN, DÜŞÜNÜLENLERİN VE AKLA GELENLERİN HİÇ BİRİNE BENZEMEYEN TEK’DİR.
VAHİD İLE AHAD’IN FARKI ŞUDUR: VAHİD, SIFATTA ORTAĞI BENZERİ OLMAYAN, AHAD İSE, ZÂTINDA ORTAĞI BENZERİ OLMAYANDIR. İhlâs Sûresinde, Allah kullarına kendini anlatırken “Ahad” ismini iki kere kullanmıştır:
“de ki: Allah tek’dir (ahad’dır). Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç kimsenin o’na denk olamayacağı tek’dir (Ahad’dır).”
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ SAMED’Ü
 
İNSANLAR BÜTÜN İHTİYAÇLARINDA VE İŞLERİNDE O’NA MUHTAÇTIRLAR. O İSE HİÇBİR ŞEYE MUHTAÇ DEĞİLDİR. O HER TÜRLÜ İHTİYAÇ İÇİN BAŞVURULAN TEK KUDRETTİR. ÇÜNKÜ, SONSUZ BÜYÜKLÜK VE İHSAN O’NDANDIR. Bu ismin tecellisindeki Kul, insanların hayırlara ulaşmak, felâketlerden kurtulmak, Allah’ın gazâbından uzak olmak ve tövbelerinin kabulü için himmet ve şefaatini istedikleri bir kuldur.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ MÜNTEKİM’Ü
 
SUÇLULARI ADÂLETİYLE CEZALANDIRAN.
Bu ismin tecellisindeki Kul, Allah’ın rızâsı için, Allah’ın adâletine vesile olur.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ VELÎY’YÜ
 
MÜMİNLERİ SEVEN, ONLARA DOST OLAN VE YARDIM EDEN.
Yüce Kur’ân’da pek çok Âyette, “ALLAH’TAN BAŞKA DOST BULAMAZSINIZ” der.
“ALLAH İMÂN EDENLERİN DOSTUDUR.”
(Bakara Sûresi, Âyet: 257)
 “ALLAH ŞÜPHESİZ İMÂN EDENLERİN DOSTUDUR. KÂFİRLERE GELİNCE, ONLARIN DOSTU (YARDIMCISI) YOKTUR.”
(Muhammed Sûresi, Âyet: 11)
 “BENİM DOSTUM KİTABI İNDİREN ALLAH’TIR. O İYİLERİN DOSTUDUR. ÇÜNKÜ BENİM VELÎM, O KİTABI İNDİREN ALLAH’TIR. VE O, BÜTÜN SÂLİHLERE DE VELÎLİK EDİYOR.”
(Araf Sûresi, Âyet:196)
Kullardan bu isme lâyık olanlar Allah’ı ve O’nun Dostlarını severler. Allah’ın emirlerini tutarlar, kullarına yardım ederler, Onların (Sâlih Kulların) düşmanları ile mücâdele ederler. O halde, bunlarla devamlı mücâdele hâlindedirler. Kul mutmainne makâmında karar kılınca, yücelik basamaklarından bir basamağa yükselmiş olur…→ Kul, kulluk mertebelerinde ilerledikçe dostluk artar, kuvvetlenir. Ebediyet Âlemine intikalinde “Refik-i Âlâ Meclisine” diyerek yani “Yüce Dostlara” diyerek hedefi ümmetine işâret buyurmuştur.
 “EY GÖKLERİN VE YERİN YARATICISI, DÜNYADA VE ÂHİRETTE BENİM DOSTUM SENSİN. BENİ CANIMI MÜSLÜMAN OLARAK AL VE BENİ SÂLİHLER ZÜMRESİNE KAT.”
(Yusuf Sûresi, Âyet: 101)
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ MUİZZ’Ü
 
AZÎZ EYLEYİCİ. YÜCE ALLAH KULLARINI, NEFİSLERİNİN ELİNE DÜŞMEKTEN, BAŞKASINA MUHTAÇ OLMAKTAN, ŞEHVETTEN, CEHÂLETTEN KORUR. ONLARIN KALBLERİNDEN PERDEYİ KALDIRIP CEMÂLİNİ GÖRMEYİ İHSÂN EDER.
 “EY TATMİN OLMUŞ NEFİS, DÖN RABBİNE, SEN O’NDAN RÂZI, O SENDEN RÂZI OLARAK.”
(Fecr Sûresi, Âyet: 27, 28)
 “DİLEDİĞİNİ AZİZ KILARSIN, DİLEDİĞİNİ ALÇALTIRSIN.”
(Âl-i İmran Sûresi, Âyet:26)
Bu ismin tecellisindeki Kul, Allah’ın kendisine dost olarak seçtiği kuldur. Bu Kulunu izzet ve ikbâlin zirvesine yükseltir.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ MÜZİL’LÜ
 
HOR VE HAKİR EYLEYİCİ.
NEFİSLERİNİN EMRİNE UYARAK KULLUĞU UNUTAN, BENLİK, KISKANÇLIK, HIRS, KİN, DÜŞMANLIK, DÜNYAYA AŞIRI DÜŞKÜNLÜK İÇİNE DÜŞEN KULLARINI ZELİL EDEN, HOR VE HAKİR KILAN O’DUR.
 “KENDİNİZİ HELÂK ETTİNİZ. MÜMİNLER İÇİN KÖTÜ ŞEYLER BEKLEDİNİZ. DÎN İŞLERİNDE ŞÜPHE ETTİNİZ. VE KURUNTULAR SİZİ ALDATTI. NİHAYET ALLAH’IN EMRİ GELDİ. ALDATICI ŞEYTAN SİZİ ALLAH HAKKINDA ALDATTI.”
(Hadid Sûresi, Âyet: 14)
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ SEMİ’U
 
HER ŞEYİ ÇOK İYİ İŞİTEN. HAMD EDENİN HAMDİNİ DUYAR, MÜKÂFATLANDIRIR. DUÂ EDENİN YALVARIŞLARINI DUYAR, DUÂLARINI KABUL EDER. KUL O’NUN HER ŞEYİ DUYDUĞUNU BİLİP, DİLİNİ O’NUN RÂZI OLMAYACAĞI SÖZLERDEN KORUMALIDIR, KULAĞINI DA O’NUN HİDÂYETİNE VESİLE OLACAK SÖZLERE AÇMALIDIR.
Bu ismin tecellisindeki Kul, yüce Allah’ın; “BEN O’NUN İŞİTEN KULAĞI OLURUM” dediği kimsedir.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ BASÎR’U
 
HER ŞEYİ ÇOK İYİ GÖREN.
Hz. Îsâ (A.S.): “KÂİNATA BAKIŞI İBRET, SÜKÛTU TEFEKKÜR, SÖZÜ DE ZİKİR OLAN KİŞİ BENİM GİBİDİR” diye buyurmuşlardır. Kul, her yaptığını Allah’ın gördüğünü bilmelidir.
 “GÖZLER O’NU GÖREMEZ; O, GÖZLERİ GÖRÜR. O, HER ŞEYİN İÇ YÜZÜNÜ BİLİR, HER ŞEYDEN HABERDARDIR.”
(En’am Sûresi, Âyet: 103)
Bu ismin tecellisindeki Kul, yüce Allah’ın; “BEN O’NUN GÖREN GÖZÜ OLURUM” dediği kimsedir.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ HAKEM’Ü
 
GERÇEK VE TAM MÂNÂSIYLA HÜKÜM SAHİBİ OLAN. YALNIZ O’NUN HÜKMÜ GEÇERLİDİR. BÜTÜN SEBEPLERİ YARATAN VE ONLARA YÖN VEREN O’DUR. KAZÂ VE KADER ALLAH’IN HÜKMÜNÜN BİRER NETİCESİDİR.
“DE Kİ; YÜCE ALLAH’TAN GAYRI HAKEM Mİ İSTERİM Kİ, O SİZE KUR’ÂN’I İNDİRMİŞTİR. KENDİLERİNE KİTAP VERİLENLERDE ONUN RABBİNDEN HAK OLARAK İNDİRİLDİĞİNİ BİLİRLER. ARTIK, SAKIN ŞÜPHE EDENLERDEN OLMA.”
(En’am Sûresi, Âyet: 114)
Bu ismin tecellisindeki Kul, Allah’ın kullarına hükmünü, yüce Allah’ın istediği gibi veren kimsedir.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ ZEL CELÂLİ VEL İKRÂM
 
MUTLAK BÜYÜKLÜK, ULULUK VE ÇOK CÖMERTLİK SAHİBİ. O’NDA OLMAYAN HİÇBİR YÜCELİK VE MÜKEMMELLİK YOKTUR. TÜM YÜCELİK VE MÜKEMMELLİKLER O’NDADIR, O’NDANDIR. MAHLÛKATINA OLAN İKRÂMININ ÇEŞİTLERİ SAYILAMAYACAK KADAR ÇOKTUR.
 “YERYÜZÜNDE HER ŞEY FÂNİDİR. ANCAK AZAMET VE İKRÂM SAHİBİ OLAN RABBIN ZÂTI BÂKÎDİR. ŞİMDİ RABBİNİZİN HANGİ NİMETLERİNİN O’NDAN OLMADIĞINI SÖYLERSİNİZ.”
(Rahman Sûresi, Âyet: 26,27,28)
Bu ismin tecellisine eren Kul, Allah’a dost olan insanlara karşı şefkatli davranır ve ikrâmda bulunur. Allah’a düşman olanların ise, haddini bildirir. Onlara korku salar.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ HAKÎM’Ü
 
EY İLİM VE HİKMET SAHİBİ OLAN.
HİKMET İLİMLERİN EN YÜCESİDİR. EKSİKSİZ VE TAM İLİMDİR. GERÇEK HAKÎM YALNIZ ALLAH’TIR.Kullar ilmin zâhiri yüzünü görebilirler. İlmin bâtını (gerçek ilim) hikmettir.
 “ALLAH DİLEDİĞİNE HİKMET VERİR. KİME HİKMET VERİLMİŞSE ONA ÇOK HAYIR VERİLMİŞTİR. BUNU ANCAK AKL-I SELÎM SAHİPLERİ ANLAR.”
(Bakara Sûresi, Âyet:269)
Hikmet sahibi; cüzi irâde, cüzi söz ile değil, külli irâde, külli söz ile yaşar. Kısa vadeli kazançlar, menfaatler değil, ebedî kazançlar peşindedir. Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz; “HİKMETİN BAŞI ALLAH KORKUSUDUR”buyurmuştur. Hakîm kişinin söylediği sözler, Hak sözlerdir. Bunlara “Hikmet” denir. Hakîm İsm-i Şerîfi’nin tecellisine sahip Kul, tam bir teslimiyet ve rızâ hâlindedir. Bilir ki; işler, dıştan göründüğü gibi değildir. Allah hep kullarının hayrına ve iyiliğine olanları yaratır.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ ADL’Ü
 
HÜKMÜNDE HİÇBİR SÛRETTE ADÂLETSİZLİK BULUNMAYAN TEK ÂDİL. ALLAH HER ŞEYİ YERLİ YERİNCE YARATMIŞTIR VE BÜTÜN İŞLERİ VE YARATMASI MUAZZAM BİR DENGE İÇİNDEDİR.
Bu ismin tecellisindeki Kul, insanlara adâletle muamele eder. Hakkı, haklı olana, hakkı nisbetinde verir.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ LÂTÎF’Ü
 
KULLARINA LÛTUF VE DOSTLUK EDEN VE EN İNCE İŞLERİN İNCELİKLERİNİ BİLEN. O, OLAYLARDA EN İNCE YUMUŞAKLIKLA, KULLARININ BİLDİKLERİ VE BİLMEDİKLERİ HUSUSLARDA, ONLARA BİLDİKLERİ VE BİLMEDİKLERİ YÖNLERDEN SONSUZ LÛTUFLARDA BULUNUR, ONLARA FAYDALAR SAĞLAMAK İÇİN SEBEPLER YARATIR.
Bu ismin tecellisindeki Kul, insanlara lûtufla muamele eder. Bu kimseler, “El Bâtın” yüce isminin de tecellisindedir. Bunlar, yüce Allah’ın lûtfunu içine gizlediği olayları, basiretleri ile bilirler.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
YÂ HALÎM’Ü
 
HİLİM SAHİBİ OLAN.
HİLMİN MÂNÂSI, ÂSİLERİ CEZÂLANDIRMAKTA ACELE ETMEYEREK, GECİKTİRMEKTİR. KULUN TÖVBE ETMESİNİ BEKLEMEKTİR.
 “EĞER ALLAH, KİŞİLERİ KAZANDIKLARI (GÜNAHLAR) YÜZÜNDEN HEMEN CEZÂLANDIRSAYDI, YERYÜZÜNDE HİÇBİR CANLI MAHLÛK BIRAKMAZDI. FAKAT O, BUNLARI MUAYYEN BİR MÜDDETE KADAR GECİKTİRİYOR. NİHÂYET VAKİTLERİ GELİNCE MUHAKKAK Kİ; ALLAH KULLARINI HAKKIYLA GÖRÜCÜDÜR VE CEZÂLANDIRICIDIR!”
(Fatır Sûresi, Âyet:45)
 “GÜZEL SÖZ SÖYLEMEK VE AFFETMEK, ARKASINDAN EZİYET EDİLEN SADAKADAN DAHA HAYIRLIDIR. ALLAH ZENGİNDİR, HALÎM’DİR.”
(Bakara Sûresi, Âyet: 263)
Bu ismin tecellisindeki Kul, kendisine zulüm edene, yumuşaklık gösterir, kötülerin akılsızlıklarına ve hâinliklerine tahammül eder. Kötülüğü iyilikle def etmeye gayret eder.
Gönülden zikreden Allah’ın rahmetine erer.
 
  Trio Yazılım